در حال نمایش 10 نتیجه

اسپیدکنترل Xerun XR10 Pro 160A

قیمت اصلی 13,872,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,791,200 تومان است.

اسپیدکنترل EZRUN Max 10 60A – ESC

قیمت اصلی 5,264,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,474,400 تومان است.

اسپیدکنترل XeRun V3.1 Stock Spec

قیمت اصلی 11,449,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,731,600 تومان است.

پک EZRun MAX10 ESC/3652S 4000kV

قیمت اصلی 10,482,700 تومان بود.قیمت فعلی 8,910,200 تومان است.

پک EZRun MAX10 ESC/3652SL 3300kV

قیمت اصلی 10,482,700 تومان بود.قیمت فعلی 8,910,200 تومان است.

پک EZRun 18A+18T Brushless ESC/5200kV

قیمت اصلی 4,943,400 تومان بود.قیمت فعلی 4,201,800 تومان است.

پک EZRun 18A+12T Brushless ESC/7800kV

قیمت اصلی 4,943,400 تومان بود.قیمت فعلی 4,201,800 تومان است.

پک EZRun MAX10 ESC/3652SL 5400kV

قیمت اصلی 10,483,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,910,500 تومان است.

پک EZRun MAX10 SCT Brushless 3660/3200kv

قیمت اصلی 14,240,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,104,000 تومان است.