نمایش 1–16 از 44 نتیجه

میله کربن توپر با قطر 2 میلی متر

قیمت اصلی 93,800 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

میله کربن توخالی 8×7 میلی متر

قیمت اصلی 319,500 تومان بود.قیمت فعلی 255,600 تومان است.

صفحه کربن 3k سایز 3*400*500 میلی متر

قیمت اصلی 8,037,100 تومان بود.قیمت فعلی 6,429,600 تومان است.

میله کربن توپر با قطر 8 میلی متر

قیمت اصلی 718,900 تومان بود.قیمت فعلی 575,100 تومان است.

لوله کربن سایز 40/36 3K

قیمت اصلی 3,762,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,009,600 تومان است.

لوله کربن سایز 35/32 3K

قیمت اصلی 3,207,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,565,600 تومان است.

لوله کربن سایز 30/27 3K

قیمت اصلی 2,169,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,735,200 تومان است.

لوله کربن سایز 30/28 3K

قیمت اصلی 2,114,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,691,200 تومان است.

لوله کربن سایز 28/26 3K

قیمت اصلی 2,218,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,774,400 تومان است.

لوله کربن سایز 27/25 3K

قیمت اصلی 2,038,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,630,400 تومان است.

لوله کربن سایز 25/23 3K

قیمت اصلی 1,412,400 تومان بود.قیمت فعلی 1,129,900 تومان است.

لوله کربن سایز 23/21 3K

قیمت اصلی 1,584,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,267,600 تومان است.

لوله کربن سایز 22/20 3K

قیمت اصلی 1,493,700 تومان بود.قیمت فعلی 1,194,900 تومان است.

لوله کربن سایز 20/18 3K

قیمت اصلی 1,050,900 تومان بود.قیمت فعلی 840,700 تومان است.

لوله کربن سایز 18/16 3K

قیمت اصلی 1,132,000 تومان بود.قیمت فعلی 905,600 تومان است.

لوله کربن سایز 16/14 3K

قیمت اصلی 1,036,000 تومان بود.قیمت فعلی 828,800 تومان است.