در حال نمایش 7 نتیجه

میله کربن توخالی 8×7 میلی متر

قیمت اصلی 319,500 تومان بود.قیمت فعلی 271,500 تومان است.

میله کربن توخالی 8×6 میلی متر

قیمت اصلی 404,600 تومان بود.قیمت فعلی 343,900 تومان است.

میله کربن توخالی 6×4 میلی متر

قیمت اصلی 278,200 تومان بود.قیمت فعلی 236,400 تومان است.

میله کربن توخالی 5×3 میلی متر

قیمت اصلی 238,200 تومان بود.قیمت فعلی 202,400 تومان است.

میله کربن توخالی 4×2 میلی متر

قیمت اصلی 209,800 تومان بود.قیمت فعلی 178,300 تومان است.

کربن توخالی 1.5×3 میلی متر

قیمت اصلی 122,400 تومان بود.قیمت فعلی 104,000 تومان است.