موتور نیترو دوزمانه 46 O.S. Glow Engine MAX

مشخصات توضیحات
آیتم موتور O.S 46AX
حجم 45/ 7 سی سی
دور موتور 2000 الی 17000 در دقیقه
خروجی 65/1 اسب بخار در 16000 دور در دقیقه
وزن 378 گرم
قیمت 1.990.000

موتور نیترو دوزمانه 46 O.S. Glow Engine