کوپلینگ موتور براشلس (4mm)

مشخصات توضیحات
آیتم کوپلینگ 45 میلی متر
کد محصول 00384

کوپلینگ موتورهای براشلس در اندازه های شفت 3-4-5 که بر روی شفت برای اتصال ملخ قرار میگیرد.