کوپلینگ موتور براشلس (5mm)

مشخصات توضیحات
آیتم کوپلینگ 5 میلی متر
کد محصول 00385

کوپلینگ موتورهای براشلس در اندازه های شفت 3-4-5 که بر روی شفت برای اتصال ملخ قرار میگیرد.