مقايسۀ موتورهاي دو زمانه و چهار زمانه

مدلهاي الكتريكي از موتورهاي كوچكي كه با باتري كار ميكنند، استفاده ميكنند. اين موتورها را نبايد با موتورهاي سوختي كه موتورهاي دوزمانه يا چهار زمانۀ واقعي بوده و قلب مدلهاي سوختي را تشكيل ميدهند، اشتباه كرد.اكثر مدلهاي راديوكنترل سوختي از يك موتور دو يا چهارزمانه كه در اندازه اي متناسب با آن مدل ساخته شده است، بهره ميگيرند. اندازۀ موتورها بر حسب درصد اينچ مكعب حجم سيلندر بيان ميشود. اندازۀ اين موتورها عموما از 0.049 اينچ مكعب تا 1.2 اينچ مكعب متغير است بطوري كه تقريبا هر مدل سوختي را ميتوانند تحت پوشش قرار دهند.

موتورهاي سوختي مدل نميتوانند با بنزيني كه شما براي ماشينتان استفاده ميكنيد كار كنند. اين موتورها به سوخت خاصي نياز دارند كه تركيبي از متانول يا الكل متيليك و روغن ميباشد. روغن مخلوط شده با الكل، علاوه بر سوختن، وظيفۀ روغنكاري و محافظت موتور كوچك شما را نيز بر عهده دارد.

وقتي موتور جديدي خريداري ميكنيد، ابتدا به محض دريافت، آن را از نظر فيزيكي بررسي كنيد كه سالم باشد. تمامي راهنماي استفاده را بدقت بخوانيد. اگر شركت سازنده روش خاصي را در استفاده از موتور توصيه كرده، آن را حتما انجام دهيد.

مقايسۀ موتورهاي دو زمانه و چهار زمانه:

حتما متوجه شده ايد كه اكثر مدلهاي راديو كنترل به شما اين انتخاب را داده اند كه از يك موتور دو زمانه يا چهار زمانه استفاده كنيد. چطور ميفهميد كه كدام بهتر است؟

دوزمانه: مفهوم سادۀ آن اين است كه موتور با هر گردش پيستون، يك بار عمل انفجار را انجام ميدهد. عموما اين موتورها انتخاب خوبي براي مبتديان هستند. كاركردن با آنها ساده تر بوده و كمتر مستعد خرابي و مشكلات هستند و نسبت به وزن و اندازه شان، توان زيادي را توليد ميكنند.

چهارزمانه: اين موتورها در هر دو گردش پيستون، يكبار عمل انفجار را انجام ميدهند. اين موتورها سوخت كمتري مصرف ميكنند، صداي واقعي تري دارند و گشتاور بيشتري ايجاد ميكنند. اما قيمت آنها بالاتر بوده، و تنظيم آنها مشكل تر بوده و نياز به تعميرات بيشتري دارند.

یک موتور سوختي چطور كار ميكند؟

اكثر موتورهاي سوختي داراي يك سيستم سادۀ احتراقي هستند كه از يك نوع شمع ملتهب بجاي شمع جرقه زن استفاده ميكنند، بنابراين نيازي به استفاده از كويل نيست. شمع بوسيلۀ يك باتري استارتر گرم ميشود و در اين حين، مدلر پروانۀ موتور را به گردش درمي آورد. هنگامي كه سوخت به محفظۀ سيلندر وارد ميشود، بوسيلۀ شمع ملتهب ميسوزد و موتور روشن ميشود و ميتواند پس از جداكردن لوازم استارت، باز هم به كاركردن خود ادامه دهد.

شمع تابشي

كاربوراتور، مخلوط سوخت و هواي لازم براي احتراق را تامين ميكند و داراي چند تنظيم ميباشد. يك بازوي چرخندۀ تراتل، ميزان سوخت و هوائي را كه به محفظۀ احتراق وارد ميشوند، كنترل ميكند. شير سوزني سرعت بالا، نسبت مخلوط سوخت با هوا را در سرعتهاي بالا كنترل ميكند. پيچ تنظيم مخلوط دور آرام، مانند شير سوزني سرعت بالا است با اين تفاوت كه اين پيچ مخلوط هوا و سوخت را تنها در دور درجاي موتور كنترل ميكند. هنگامي كه شما اين دو شير را تنظيم كرده باشيد، موتور شما در دورهاي مختلف بنرمي كار خواهد كرد.

چگونه از موتور خود نگهداري كنيم؟

اگر شما از روز اول بخوبي از موتورتان مراقبت كنيد، طول عمر مفيد آن افزايش خواهد داشت. نگهداري صحيح موتور، كار مشكلي نيست. موارد زير، برخي از نكات شايان توجه براي مراقبت از موتور هستند:

1- موتور خود را تميز نگهداريد.

2- موتور خود را خشك نگهداريد.

3- از روغن موتور بعد از پرواز استفاده كنيد.

4- از سوخت مرغوب كه داراي حداقل روغن توصيه شده توسط سازندۀ موتور باشد استفاده كنيد.

5- از سوخت با درصد مناسب نيترو كه توسط سازندۀ موتور توصيه شده استفاده كنيد.

ساير انواع موتورهاي راديو كنترل

مدلهائي كه براي مبتديان ساخته ميشوند به چيزي بجز يك موتور الكتريكي و يا يك موتور سوختي 2 يا 4 زمانه نياز ندارند. ساير انواع موتورها در سطوح پيشرفته تر بكار برده ميشوند. بعنوان مثال برخي از مدلهاي جت از موتورهاي ducted fan استفاده ميكنند و برخي از هواپيماهاي سايز بزرگتر ، از موتورهاي بنزيني واقعي مانند آنهائي كه در اره هاي زنجيري بكار ميروند، بهره ميبرند.

به چه تجهيزات جانبي نياز خواهيد داشت؟

براي هر موتوري كه خريداري ميكنيد، چك كنيد تا ببينيد كه چه تجهيزات ديگري را نياز خواهيد داشت. تمامي موتورهاي سوختي به سوخت، لوله هاي سوخت و شمع يدكي نياز خواهند داشت. شما همچنين ممكن است به يك اگزوز نياز داشته باشيد. اكثر هواپيماهاي مدل به شاسي موتور نياز خواهند داشت كه ممكن است همراه كيت بدنه عرضه شده و يا نشده باشد. همچنين شما به يك يا چند ملخ مناسب نيز نياز خواهيد داشت.

موتور احتراق داخلی
به موتور‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها مخلوط سوخت و اکسیدکننده (معمولاً هوا یا اکسیژن) در داخل محفظهٔ بسته‌ای واکنش داده و محترق می‌شوند. بر اثر احتراق گازهای داغ با دما و فشار بالا حاصل می‌شوند و بر اثر انبساط این گازها قطعات متحرک موتور به حرکت درآمده و کار انجام می‌دهند.