راهنماي دستور العمل سوپر QQ و KK Pro

بابت خريد دستگاه كنترل كننده ي پرواز مولتي روتور سوپر KK از شما تشكر مي كنيم. اين دستور العمل گام به گام شما را از مرحله ي نصب مكانيكي صحيح قطعات تا پرواز اين وسيله ي پرنده راهنمايي مي كند. مولتي روتور به هيچ وجه اسباب بازي نيست ، بنابراين استفاده ي غلط يا نا مناسب و يا مونتاژ نا درست آن منجر به جراحات شديد و حتي مرگ مي گردد. خواهشمند است پيش از استفادهاز اين وسيله ي پرنده ،دستور العمل را به دقت مطالعه فرماييد.

٢)ويژگي هاي محصول:

مولتي روتور سوپر QQ و KK Pro ( به اختصار kk-p و QQ - s ) هر دو داراي ژيروسكوپ ديجيتالي دقيقي هستند . نوع QQ-s حاوي سنسور حسگر شتاب است كه مي تواند اين وسيله ي پرنده را به طرز عالي در هوا به حالت تراز نگه دارد . نوع kk-p نمي تواند چنين حالتي را فراهم كند ، اما براي انجام مانور در هوا مناسب تر است . گذشته از وجود گيرنده هاي ديجيتالي G ٢/٤ و PCM كاملأ استاندارد ، kk-p و QQ-s قابل رقابت با نمونه هاي S.BUS و DSM2 و DSMX است. اين وسايل راحت ترين روش براي ارتباط مدل با حسگر است كه موجب مي شود بيشتر از پرواز لذت ببريد.

٣) اتصال سخت افزار:

ميانجي سخت افزار هر دو وسيله ي kk-p و QQ-S يكسان است ، بنابراين خواهشمند است پيش از استفاده از آنها ، به دقت مراقب باشيد كه سخت افزار ها به طرز صحيحي وصل شده باشند تا آسيب و صدمه اي وارد نكنند.

٤) وضعيت ال ئي دي:

دو دستگاه QQ-s و kk-p داراي چراغ هاي رنگي متفاوتي هستند كه تا وقتي روشن باشند ، وضعيت هاي مختلف را نشان مي دهند. لطفأ به جدول زير مراجعه كنيد.


٥) سوئيچ DIP:

در اين وسايل پرنده سوئيچ DIP با ٤ بيت وجود دارد كه نوع گيرنده و نوع تركيبي را تنظيم مي كنند. به محض ان كه وضعيت اين سوئيچ را تغيير دهيد بايد دستگاه را دوباره روشن كنيد. بيت هاي ١ و ٢ مربوط به سوئيچ DIP و براي تعيين حالت مولتي روتور هستند. بيت هاي ٣ و ٤ براي تعيين نوع گيرنده هستند.

٧) فرايند نصب :

١-لطفأ هنگام نصب و مونتاژ اين وسيله ي پرنده ، پره ها را برداريد؛ تا چنانچه موتور ناگاه به طور اتفاقي روشن شد سبب بروز صدمه يا جراحت نشود.

٢-QQ-s و kk-p داراي گيرنده ي استاندارد و داراي سيستم هاي S.BUS و DSMX مي باشد ، اما فقط از يكي از انها مي توانيد استفاده كنيد. نصب توام گيرنده يا تركيب انها مطلقأ ممنوع است.

٣- قطعه ي كنترل كننده ي دستگاه بايد تا حد امكان نزديك مركز ثقل مولتي روتور نصب شود تا عملكرد پرواز آن بهتر گردد. بنابراين توصيه مي كنيم كه اين مورد را ارزيابي كنيد تا لرزشي به وجود نيايد.

٤- نقطه ي مياني حركت ESC در 1520US است. از نقطه ي مياني حركت 700US به هيچ وجه استفاده نكنيد زيرا باعث مي شود كه وسيله ي پرنده به مسافات دور پرواز كند و از دسترس خارج شود و يا سبب بروز جراحات مي گردد.

٥- پس از روشن شدن قطعه ي كنترل كننده ، صفحه ي نمايشگر ال ئي دي رنگ سبز را مشان مي دهد كه به معني آن است كه موتور قفل شده است. چشمك زدن سريع چراغ سبز به معني از قفل در آمدن موتور است و سپس موتور در حالت خلاص كار مي كند و با سرعت كمي مي چرخد.

1)ESC( كنترل كننده ي الكتريكي سرعت):

لطفأ پيش از آنكه اين ESC ها را به قطعه ي كنترل كننده وصل كنيد ، تمام آنها را يكي يكي از طريق گيرنده بسنجيد و مطمئن شويد كه تمام آنها در حالت عدم تنظيم قرار دارند تا بهترين تجربه نصيب تان شود، سپس طبق بند ٦، يعني دستور العمل نصب ، مي توانيد كنترل كننده را جهت پرواز نصب كنيد و بر اساس بند ٥ ، يعني سوئيچ DIP ، مي توانيد اين سوئيچ را تنظيم نماييد.

2) فرستنده ي TX و گيرنده ي RX:

كاربر اين وسيله ي پرنده مي تواند از فرستنده اي استفاده كند كه دست كم ٤ كانال دارد و با استفاده از گيرنده ي S.BUS يا سيستم مستقل DSM 2 و نيز سيستم DSMX مي تواند فرايند نصب را بسيار ساده كند . لطفأ بر اساس نوع گيرنده تان، وضعيت سوئيچ DIP را طبق بخش ٥ ، يعني سوئيچ DIP ، تنظيم كنيد . در فرستنده ي خود ، وضعيت هواپيما ي جديد را ايجاد كنيد .

3) اتصال گيرنده:

اگر از گيرنده ي استاندارد يا از گيرنده ي S. BUS استفاده مي كنيد ، از دستور العمل فرستنده براي اتصال آن پيروي كنيد . اگر از سيستم DSMX يا DSM2 استفاده مي كنيد ، لطفأ به دستورالعمل زير مراجعه نماييد.

دستور العمل كار:

مرحله ي اول:

قسمت ماهواره را به كنترل كننده ي پرواز وصل كنيد، گيرنده را به گيرنده ي استاندارد متصل نماييد ، يا با استفاده از سوئيچ DIP, برق كنترل كننده ي پرواز را ٢ ثانيه روشن و سپس خاموش كنيد.

مرحله ي دوم:

بر اساس حالت ماهواره اي دستگاه ، سوئيچ DIP را روشن كنيد و برق دستگاه را به كار اندازيد. اكنون چراغ ماهواره اي چشمك مي زند. فرستنده را روشن كنيد تا ارتباط مربوط كامل شود.

1)اگر چراغ ماهواره اي چشمك نزد، مراحل فوق را از ابتدا بار ديگر انجام دهيد . اين مشكل شايد به دليل اتصال ضعيف هنگام روشن كردن دستگاه به وجود آمده باشد.

2)ماهواره DSMX در حالت DSM2 مي تواند مرتبط شود و كار كند ، اما در حالت DSMX قادر به اتصال و كار نيست.

3)در طول آزمايش فرستنده ي SPEKTRUM ، هنگامي كه ارتباط مذكور موجب اتصال سريع مي گردد ، آن را در فواصل و مسافات گوناگون امتحان كنيد.

4) درجه بندي فرستنده:

نخست گيرنده ي جديد را نصب كنيد يا پس از تعويض گيرنده ، بايد فرستنده را درجه بندي نماييد. حتمأ تمام پره ها را جدا كنيد و دسته گاز و تمام كانال ها را در حالت خاموش قرار دهيد. ابتدا فرستنده را روشن كنيد ، سپس كنترل كننده ي پرواز را روشن كنيد و صفحه ي نمايشگر ال ئي دي پس از آن دوباره روشن مي شود و چراغ هاي رنگي گوناگون در واقع نوع گيرنده و نوع سيستم هاي تركيبي را نشان مي دهند و براي اين منظور مي توانيد به بخش ٤ ، يعني وضعيت ال ئي دي، مراجعه كنيد . وقتي ال ئي دي به رنگ سبز ثابت در آمد ( به معني قفل بودن موتور است) دكمه ي تنظيم گيرنده را فشار داده و نگه داريد تا درجه بندي فرستنده آغاز شود و صفحه ي نمايشگر ال ئي دي خاموش مي شود. تا زماني كه درجه بندي فرستنده با موفقيت پايان يابد ، صفحه ي نمايشگر ال ئي دي روشن مي ماند. كنترل كننده ي پرواز ، نقطه ي مركزي شهپر ، سكان افقي ، سكان عمودي و پايين ترين نقطه ي گاز موتور را ثبت مي كند . در طول انجام درجه بندي لطفأ به دسته ي گاز دست نزنيد.

5) درجه بندي سنسور يا حسگر:

KK-P در طول تنظيم حسگر بايد ساكن باشد. سيستم QQ-S نه فقط بايد در حالت ساكن باشد ، بلكه بايد به صورت افقي بر سطح محكمي قرار گيرد . وقتي چراغ سبز قطعه ي كنترل كننده پيوسته روشن باشد ( به معني قفل بودن موتور است) ، دسته ي گاز را به بالا ترين حد ممكن و دسته ي سكان افقي را به منتهي اليه سمت چپ ببريد . چراغ سبز خاموش مي شود كه به معني آن است كه حسگر در حال تنظيم شدن است . زماني كه چراغ سبز دوباره چشمك بزند به معني آن است كه حسگر با موفقيت تنظيم شده است.

6) بهره:

زماني كه چراغ سبز صفحه نمايش كنترل كننده دستگاه پيوسته روشن باشد ( به معني قفل بودن موتور است ) مي توانيد دسته را بچرخانيد تا حساسيت پرواز وسيله پرنده تنظيم شود. اين حساسيت طبق مسير گردش حركت عقربه هاي ساعت افزايش مي يابد. در اولين پرواز توصيه مي كنيم كه حساسيت اين وسيله در حد متوسط باشد و آن را بر اساس نياز هايتان در طول پرواز تنظيم كنيد . تنظيم حساسيت پرواز اين وسيله را فقط زماني مي توان انجام داد كه چراغ سبز پيوسته روشن باشد ( به معني قفل بودن موتور است ) . ثبت پارامتر ها و مقادير جديد نيازي به باز روشن شدن موتور ندارد. با چشمك زدن دوباره ي چراغ سبز مي توان آنها را به طور خودكار به روز كرد.

7) قفل و باز شدن موتور: ( توضيحات )

پس از آنكه موتور از حالت قفل در آمد ، چراغ سبز به سرعت چشمك مي زند و موتور در حالت خلاص قرار مي گيرد و با سرعت كمي مي چرخد . در اين حالت لطفأ زياد به دستگاه نزديك نشويد. دسته ي گاز را كاملأ به پايين و فرمان سكان عمودي را به منتهي اليه سمت راست ببريد تا موتور از حالت قفل خارج شود . پس از آنكه موتور از حالت قفل درآمد ، چراغ سبز به سرعت چشمك مي زند و موتور در حالت خلاص قرار مي گيرد و با سرعت كمي مي چرخد. اكنون دسته ي گاز را به پايين و فرمان سكان عمودي را به منتهي اليه سمت چپ ببريد تا موتور قفل شود . پس از قفل شدن موتور ، چراغ سبز پيوسته روشن مي ماند و موتور نمي چرخد.

8) پيش از اولين پرواز:

پيش از اولين پرواز ، لطفأ بسته ي پروازي و جهت كنترل فرستنده را امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه تمام جهات صحيح هستند و هيچ چيز به اشتباه نصب نشده است تا موجب بروز اسيب و صدمات شود.

9) اقدامات احتياطي:

توصيه مي كنيم مقدار دامنه ي حركت سكان عمودي بين ١٠٠٪- تا ١٠٠٪+ باشد . كانال مربوط به سكان عمودي با كانال دسته ي گاز كار مي كند كه مربوط به قفل شدن و باز شدن موتور است . اگر اين دامنه را به خاطر فرستنده هاي گوناگون معادل ٨٥٪> تنظيم كنيد نمي توانيد موتور را قفل و باز كنيد . اگر گمان مي كنيد دسته فرمان در حيطه ي زيادي كار مي كند ، توصيه مي كنيم كه فقط دامنه ي حركت شهپر ها و سكان افقي را كاهش دهيد . اگر گمان مي كنيد كه مقدار كنترل گاز خيلي كم است ، اما دامنه ي حركت كانال مربوط به گاز از ١٠٠٪+ تا ١٠٠٪- مي باشد ، پس بايد قضيه را بررسي كنيد . شايد هنگام درجه بندي فرستنده ، گاز موتور را روشن كرده بوديد. درجه بندي فرستنده را دوباري تنظيم كنيد و مطمئن شويد كه اين دفعه گاز موتور خاموش است. اگر در طول پرواز تغيرات اشكاري را ديديد ، لطفأ فرستنده و حسگر را دوباره درجه بندي كنيد. KK-P نمي تواند خودش را صاف و تراز كند ، بنابراين ممكن است تغيير كمي ايجاد شود . مي توانيد از طريق دكمه ي مشابه ، ان را تنظيم نماييد .

پيوست :

دستور العمل كار دسته ي فرمان براي قفل شدن و باز شدن موتور ، درجه بندي حسگر .