کوآدکوپتر خورشیدی می تواند ساعت ها پرواز نماید!

ما پیش از این در مورد کوآدکوپتر خورشیدی شنیده ایم؛ که باتری آن ها با پنل های قدرت زای نوری زمینی، شارژ می گردد. به هر جهت، حال دانشجویان مهندسی یک هلیکوپتر ساخته اند که نیروی خود را مستقیما از سلول های خورشیدی روی هلیکوپتر می گیرد؛ که این امکان را می دهد مادامیکه خورشید می درخشد؛ در هوا بماند.

این هواپیما که توسط یک تیم دانشجویی از دانشگاه ملی سنگاپور، توسعه یافته است؛ عمدتا از فیبر کربن ساخته شده است؛ مقیاس 2.6 کیلوگرم را پوشش می دهد. آن هیچ باتری رو سطح خود یا سیستم ذخیره انرژی دیگری ندارد؛ ولی با مجموعه ای از 148 سلول خورشیدی سیلیکونی تجهیز گردیده است؛ که محدوده سطح آن تقریبا 4 متر مربع می باشد.

تحت سرپرستی و نظارت پروفسور دستیار آرون دانر، هشت گروه متوالی از دانشجویان، از سال 2012 بر روی پروژه کار می کنند. اگرچه یک هواپیما که قدرت ترکیبی خورشید و باتری، دارد؛ در گذشته به پرواز درآمده است؛ این نخستین هواپیمای دانشگاه ملی سنگاپور است که منحصرا به قدرت مستقیم خورشید وابسته است.

تاکنون با کنترل از راه دور در ارتفاع بالای 10 متر به پرواز درآمده است. همانگونه که با یک سیستم GPS تجهیز گردیده است؛ می تواند به صورت خودکار پرواز نماید.

امید بر این است که این مدل اثبات- مفهوم که در نهایت به هواپیماهای مدل خورشیدی منتهی می گردد که امکان دارد به عنوان پنل های خورشیدی پروازی در سایت های نامطلوب، عمل نماید؛ یا برای وظایفی همانند دیدبانی و عکاسی به کار رود. برای کاربری ها، افزودن باتری تلفیقی این امکان را می دهد که هواپیما در شب یا شرایط هوای ابری همچنان پرواز نماید.

دانر می گوید "هواپیمای ما از نظر سایز، بسیار کم وزن است و می تواند مادامیکه نور خورشید وجود دارد؛ برای ساعت ها پرواز نماید. هواپیمای ما بر خلاف هواپیماهای معمول، وابسته به باتری های روی سطح نمی باشد و از این رو، محدود به زمان پرواز نمی باشد. توانایی فرود آن بر هر سطح مسطح و پرواز از سطح زمین به گونه ای کنترل شده،که آن را برای اجرای عملی، مناسب می نماید.